Wat betekent het dat actuele inzichten op arbo-gebied moeten zijn verwerkt in RI&E?

In VGM Checklist Aannemers Hoofdstuk 2 VGM-Risicobeheer staat: 

Elke bedrijf dient  voor alle risicovolle functies een actuele VGM risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben. Deze RI&E moet volledig en betrouw zijn. Tevens moeten actuele inzichten op arbo-gebied zijn verwerkt. 

Wat betekent het dat actuele inzichten op arbo-gebied moeten zijn verwerkt?

De RI&E en het Plan van aanpak moeten voldoen aan de volgende criteria:

•       zijn compliant met wet- en regelgeving
•       relevante en recente normen, richtlijnen en “best practices”, Arbo Informatiebladen, Arbokennisdossiers e.d. zijn toegepast
•       inhoud is overeenkomstig de stand van wetenschap, techniek en professionele dienstverlening
•       maatregelen zijn minimaal overeenkomstig het niveau van maatregelen van een eventuele arbocatalogus
•       bevat geen verouderde maatregelen