Wanneer kan een bedrijf een inspectie of controle van de Inspectie SZW verwachten en wat zijn de eventuele gevolgen?

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers, organisaties, werknemers en burgers zich aan de verschillende wetten en besluiten op het terrein van werk en inkomen houden. Het motto dat de inspectie daarbij hanteert, is: ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’. Dat betekent dat in sectoren, bedrijven en organisaties waar de risico’s hoog zijn en/of de wet slecht wordt nageleefd, vaker wordt geïnspecteerd/gecontroleerd en waar nodig hard wordt opgetreden. Sectoren, bedrijven en organisaties waar de risico’s laag zijn en de wet goed wordt nageleefd, zullen in principe niet of minder vaak door de inspectie worden bezocht (zij genieten de zogeheten ‘inspectievakantie’). Een uitzondering hierop vormen onderzoeken naar ernstige arbeidsongevallen, klachten, meldingen en tips.

(Bron: Inspectie SZW)