Waarom is het belangrijk een directiebeoordeling op te stellen?

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA eisen. De doelstelling is om betrokkenheid  van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen te bewerkstelligen.

Als minimum wordt geëist:

•        Jaarlijkse beoordeling door directie op basis van interne audits over drie jaren het gehele systeem bestrijkend

•        Vaststellen en opvolgen verbeteracties

Vereiste documenten:

•        Interne audit verslagen

•        Jaarlijkse directiebeoordelingen

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de directiebeoordeling een diagnose- en besturingsinstrument is dat wordt gebruikt voor de interne beoordeling van de geschiktheid van vigerende managementsystemen. Jaarlijks wordt door de eindverantwoordelijke  de directie in de organisatie een zelfevaluatierapport vervaardigd. Het rapport betreft een kritische evaluatie op basis van een integrale beoordeling van interne en externe audits, klachtenregistratie, prestatie indicatoren inzake processen en middelen, status van corrigerende en preventieve maatregelen, personeelsbeheer, klanttevredenheid, organisatieveranderingen en financiële trends. Ook compliance aan wet- en regelgeving is een belangrijk aspect. Op basis van de bevindingen worden voornemens geformuleerd om de doeltreffendheid van managementactiviteiten te verbeteren.