Hoe kunnen VCA-gecertificeerden omgaan met de RI&E van zzp'ers?

Vraag 10.1 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, eist:

Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen wordt voldaan?

 

Bijlage B van de checklist geeft de volgende informatie:

De zzp'er beschikt over een VGM risico-inventarisatie en -evaluatie van de eigen werkzaamheden.

Let op: Deze RI&E behoeft overeenkomstig de arbowetgeving niet te worden getoetst.

De zzp'er kan voor de RI&E gebruik maken van de checklist De zzp'er en de Arbowet

De brochure Zelfstandigen en de Arbowet geeft aanvullende informatie over de verplichtingen in de arbowetgeving voor zzp'ers (indien die als zelfstandige werken).