Elke bedrijf dient voor alle risicovolle functies een actuele VGM RI&E te hebben. Is het voldoende dat het bedrijf beschikt over een Arbocatalogus?PrintPrint

In een arbocatalogus staan de verschillende manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de overheid stelt. Het gaat dan met name om maatregelen of methoden die (blootstelling aan) bepaalde risico's kunnen minimaliseren of verminderen. Bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen voor gehoorschade, of tilhulpmiddelen voor terugdringen van fysieke belasting. Concreet betekent het dat de maatregelen van het Plan van aanpak van de RI&E minimaal moeten overeenstemmen met de arbocatalogus. In de Arbocatalogus worden de afspraken vastgelegd die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over arbeidsomstandigheden in een bepaalde branche of sector, maar ook kunnen keuzes worden aangeboden door middel van handleidingen, ontwerprichtlijnen en praktische zaken. Daarmee ontstaat een soort oplossingenboek dat door iedereen in de sector kan worden geraadpleegd.