Vernieuwde toetsing VCA vanaf september 2017

Vanaf september 2017 zullen de VCA-examens gebaseerd worden op de nieuwe toets- en eindtermen.

Deze toets- en eindtermen zijn gepresenteerd tijdens de informatiedag voor opleiders op 30 mei 2016. 

In bijgevoegd document is een overzicht opgenomen van de nieuwe hoofdstukken, onderwerpen eindtermen en toetstermen. Meer informatie over de vernieuwde VCA is te zien in de Presentatie directie SSVV en de Presentatie VCA Examenbank, zoals die gegeven zijn tijdens de informatiedag voor opleiders.