Checklist RI&E Covid-19

Met deze checklijst kun jij beoordelen of de RI&E Covid-19 volledig is.

De checklijst is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en andere instanties alsmede op Algemene handreiking Covid-19 van de SER. Raadpleeg deze informatie voor de beoordeling of onderstaande items voldoende aan bod komen in de RI&E Covid-19.

De RI&E Covid-19 is een wettelijke verplichting. 

 

 

Lees ook: 

Overheid stelt aanvullende eisen coronaverplichtingen in Arbobesluit

 

Bestand