Wie mag een arbeidsmiddel gebruiken dat een specifiek gevaar oplevert?PrintPrint

Arbobesluit artikel 7.6 eist met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan opleveren, dat het gebruik voorbehouden blijft aan werknemers die met het gebruik belast zijn.

Dus alleen geïnstrueerde en bevoegd verklaarde werknemers mogen arbeidsmiddelen bedienen die een specifiek gevaar opleveren bij gebruik. Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van dergelijke arbeidsmiddelen moeten daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring bezitten.