Wat zijn de veiligheidseisen die gesteld moeten worden aan looppaden en bordessen?

Bij ontwerp, gebruik, onderhoud en inspectie van looppaden en bordessen dienen de volgende eisen te worden gesteld:

 • voldoende stijf en stabiel
 • geen gaten en obstakels
 • beschermd tegen corrosie
 • waterplassen worden voorkomen
 • voldoende breed en vrije hoogte
 • minimaal 60 cm breed en bijvoorkeur 80 cm
 • 100 cm breed als personen elkaar regelmatig passeren
 • minimale vrije hoogte 2,1 meter
 • bij obstakels aan wanden en of plafonds afscherming en markering
 • voorkomen niveauverschil in looppaden van >4 mm
 • voorkom vallende voorwerpen, geen gaten in vloeren waar een 'kogel' van 3,5 mm door heen kan vallen
 • voetstootlijsten van 15 cm hoog
 • valgevaar voorkomen, tussenleuning en leuning op resp. 50 en 100 cm
 • vloer geschikt voor de belasting erop
 • vloeren voldoende stroef en vlak geen helling >10 graden
 • bij hellingen >10 graden extra maatregelen (trappen e.d.)

 

Bron:Abomafoon