Wanneer is iemand jeugdig volgens de Arbowet?

Voor jeugdigen gelden beperkingen bij het verrichten van werkzaamheden uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid. Een jeugdige werknemer is een werknemer die jonger is dan achttien jaar.