Voor bouwprocessen moet soms een V&G plan worden opgesteld. Welke activiteiten behoren tot bouwprocessen?

Onder een bouwproces wordt verstaan de navolgende civieltechnische werken en bouwwerken: wegenbouw, graafwerken, renovatie, reparatie, ontmanteling, sloop, instandhouding, onderhouds-, schilder- en reinigingswerkzaamheden, sanering, grondwerken, bouw, montage en demontage van geprefabriceerde elementen, inrichting of outillage en verbouwing.