Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem: wat moet de inhoud ervan zijn?PrintPrint

Artikel 3 van de Arbowet eist het navolgende. “De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daarvoor een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.” Voor deze beleidsvoering moeten met name grotere bedrijven en organisaties over een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem beschikken met de navolgende inhoud die ontleend is aan artikel 2.42e (V&G zorgsysteem winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen).

“Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in artikel 3 van de Arbowet, is een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem aanwezig. Dit systeem omvat het geheel van beleid, organisatie, planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, doorlichting en verbetering, dat wordt gehanteerd voor de beheersing van de veiligheid en de gezondheid.” Concreet is dit de grondslag voor alle bedrijven en organisaties, VCA gecertificeerd of niet.