Mag iemand die op hoogte werkt en beveiligd is door het dragen van een aangelijnde harnasgordel, alleen werken?

In het geval een persoon in een harnasgordel valt en hangt moet binnen ongeveer tien minuten hulp worden verleend. De hangende persoon moet door een geïnstrueerd persoon uit zijn positie worden gered. Dit moet binnen deze tien minuten plaatsvinden, omdat anders ernstig of dodelijk letsel ontstaat. Om die reden kan een alleen-werksituatie op hoogte waarbij een harnasgordel wordt gedragen, ongewenst zijn. Te allen tijde dient redding direct na een val te worden gestart.