De inspecteur van de Inspectie SZW heeft naar aanleiding van een inspectie een schriftelijke waarschuwing gegeven. Moet een bedrijf schriftelijk rapporteren?

Maatregelen en sancties bij overtreding van de wetgeving.

De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van wetgeving. Dit gebeurt via inspecties en uitgebreide beoordeling van processen, organisatorische- en technische maatregelen, veiligheidsrapporten en aanvullende risico-inventarisaties en -evaluaties. Wanneer een inspecteur tijdens inspecties overtredingen van de wet(ten) waarneemt, neemt hij maatregelen of zet hij sancties in. De ernst van de overtreding(en) bepaalt de maatregel(en) of sanctie(s) die deĀ  Inspectie SZW inzet.

Dit kunnen zijn:

  • Het maken van een opmerking(en) over het opheffen van de overtreding(en).
  • Het geven van een waarschuwing.
  • Het geven van een bevel tot onmiddellijke stillegging van het werk of werkzaamheden.
  • Het stellen van een eis tot naleving van de wet.
  • Het aanzeggen van een bestuurlijke boete.
  • Het aanzeggen van een proces-verbaal (strafrechtelijk).
  • Het aanzeggen van een last onder dwangsom (bij betaling onder het wettelijk minimumloon).

Met uitzondering van gemaakte opmerking(en), worden de door de werkgever te nemen maatregel(en) en de sanctie(s) van de Inspectie SZW altijd schriftelijk door de I-SZW bevestigd. Deze dienst controleert steekproefsgewijs tijdens een volgende inspectie of de vereiste maatregelen zijn genomen. Als dat niet het geval is, worden zwaardere sancties ingezet. Veel bedrijven rapporteren wel proactief om een zo goed mogelijke verstandhouding met de I-SZW te hebben.