TRA essentieel voor risicobeheersing

Het voorkomen van incidenten door risicobeheersing met betrekking tot door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden, is het doel van hoofdstuk 2 van de VGM-checklist. Voor de risicobeheersing van risicovolle taken zijn goede taakrisicoanalyses (TRA’s) noodzakelijk. Bij de uitvoering van veel risicovolle taken worden de juiste veiligheidsmaatregelen onvoldoende of niet getroffen, met (ernstige) ongevallen en of schade tot gevolg. De oorzaak is vaak onbekendheid met de risico’s van de taak door gebrek aan een goede risicoanalyse. De TRA is dan ook een essentieel onderdeel in het VGM-beheerssysteem.

Onjuiste uitvoering
De TRA moet worden opgesteld bij die risicovolle taken, die bij onjuiste uitvoering kunnen leiden tot ernstig letsel, ziekte, schade aan eigendom, milieugevolgen of andere verliezen. Met ‘onjuist uitvoeren’ wordt bedoeld ‘afwijken van de procedure en/of het voorschrift’. Het betreft hier risico’s voortkomende uit de te verrichten taken, werkzaamheden en risico’s die verband houden met de specifieke situatie of omgeving waarin deze werkzaamheden plaatsvinden.

Een bedrijf moet vaststellen en vastleggen voor welke werkzaamheden, situaties en werkplekken een TRA moet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 89,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!