RITS: efficient toezicht op gedrag

Veilig, gezond en milieuverantwoord werken, wordt mede bepaald door het gedrag van werknemers. Toezicht op gedrag is daarbij een voorwaarde. Een voorwaarde voor juist toezicht is het volgen van het RITS principe. Het volgen van het RITS principe betekent:

R         regels bepalen en vaststellen
I           informatie en instructie, voorlichting en onderricht geven (bijvoorbeeld toolboxen)
T          toezicht houden op het gedrag om regels te volgen
S         sancties toepassen in uiterste gevallen

Regels

Algemene VGM-regels
Veel voorkomende algemene regels zijn:

  • Als werknemer ben je zelf ook verantwoordelijk voor het veilig, gezond en milieuverantwoord uitvoeren van je eigen werk.
  • Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het VGM-werken van anderen.
  • Pas LMRA (laatste minuut risico analyse) toe en als je een gevaarlijke situatie of werkmethode ontdekt, zoek dan als dat mogelijk is een (tijdelijke) oplossing voor de gevaarlijke situatie.
  • Meld de situatie daarna ogenblikkelijk bij de direct leidinggevende. Deze kan dan passende maatregelen nemen.
  • Spreek collega’s aan op onveilig gedrag of onveilige handelingen.
  • Zorg ervoor dat je in elke werksituatie weet...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 85,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!