'Vertaling' van VCA 2017/6.0 § 2.3 LMRA

LMRA

In hoofdstuk 2 van VCA 2017/6.0 staat VGM-risicobeheer centraal. In een drietal paragrafen wordt hier dieper op ingegaan.

§ 2.3 vraagt het volgende: 

Werkzaamheden mogen pas worden begonnen als vooraf Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s) zijn uitgevoerd.

Classificatie van deze vraag */**/P

Wat wil de VCA bereiken?

Werkzaamheden mogen pas worden gestart als vooraf alle risico’s op de werkplek zijn beoordeeld en er voldoende maatregelen zijn getroffen om de risico’s te beheersen. Voornoemde moet ook gebeuren als werkzaamheden op de werklocatie zijn gewijzigd. Beoordeling moet plaatsvinden door de betreffende medewerkers door het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s).

Minimumeisen:

  • Er moet een instructie of procedure zijn waarin is beschreven dat door medewerkers LMRA’s moeten worden uitgevoerd voordat werkzaamheden worden gestart en/of indien er wijzigingen op de werklocatie hebben plaatsgevonden.
  • Er moet gecontroleerd worden of LMRA’s ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Documenten:

  • Instructie of procedure

 

Toelichting:

Laatste Minuut Risico Analyses

Veel risico’s worden in de praktijk al afgedekt als werkzaamheden die 'gewoon' worden uitgevoerd door het volgen van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!