Onderzoek bij arbeidsongevallen en -incidenten

In de Arbowet is de volgende definitie opgenomen in verband met de melding-, registratie- en informatieverplichtingen van arbeidsongevallen en –incidenten.

Arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad. (Arbowet artikel 1.3 i).

Veel grote organisaties gebruiken deze definitie ook ten behoeve van hun proces van melden, registeren en onderzoeken. Ten behoeve van dit proces worden arbeidsongevallen met letsel en medische behandeling of EHBO ook gedefinieerd.

Arbeidsincident (near miss/ bijna ongeval): situaties en/of handelingen in verband met het verrichten van arbeid, zonder letsel en schade als gevolg, die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en onder gewijzigde andere omstandigheden tot een arbeidsongeval hadden kunnen leiden.

Deze definitie is ontleend aan de NTA 8031 Nederlands technische afspraak ‘Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen’.[1]

De definitie komt niet in de Arbowet voor, echter grote organisaties gebruiken deze...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!