ISO 45001 versus VCA

Hoe (VCA) en wat (ISO 45001) moet een bedrijf regelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn overeenkomsten, maar ook juist veel verschillen.

In bijgevoegd document heeft SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen) de zeven meest essentiële kenmerken met elkaar vergeleken. Volgens SCCM wordt in het overzicht bijvoorbeeld per opleiding, communicatie of inspecties aangegeven hoe met dit kenmerk in de andere norm wordt omgegaan.