Inventarisatie wettelijk verplichte voorlichting V&G

Dat mensen die werken met gevaarlijke stoffen of veel lawaai om zich heen speciale voorlichting nodig hebben, is logisch. Maar wist je dat ook bij zwangerschap doeltreffend onderricht verplicht is volgens de Arbowet?

Dit handige inventarisatieformulier laat zien bij welke risico's voorlichting nodig is en op welke wet dit is gebaseerd. Je kunt invullen om wie het gaat en of het is gerealiseerd.