Hoeveel BHV-ers moeten in het bedrijf of organisatie zijn?

VGM checklist aannemers, versie 2008/05, hoofdstuk 7, Voorbereiding op noodsituaties eist dat bedrijven en organisaties op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties. Men moet hierop zijn voorbereid. Dat betekent onder andere: 

·         de nodige EHBO-middelen op werkplek/project, inclusief eventuele specifieke middelen in verband met mogelijke bijzondere blootstellingen

·         BHV organisatie (mensen, middelen en procedures) om aan noodsituaties het hoofd te kunnen bieden

Dat betekent dat de werkgever over een voldoende aantal BHV-ers moet beschikken. Hoeveel hij er moet aanwijzen, is in de Arbowet geen getalscriterium meer opgenomen. Voorheen was dat minimaal één BHV’er op vijftig werknemers. Het aantal vereiste BHV’ers is nu afhankelijk van de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s.

Lees in het document op basis van welke criteria een correct aantal BHV'ers kan worden aangesteld.