10.1 Inschakelen onderaannemers en/of zzp'ers

Inschakelen onderaannemers/zzp'ers

Als VCA-gecertificeerd bedrijf heb je de nodige aandacht besteed aan VGM. Je wilt er dan ook zeker van zijn dat als je onderaannemers inschakelt die ook op minimaal hetzelfde niveau staan. De VCA beschrijft de criteria hiervoor in hoofdstuk 10.1 “Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen wordt voldaan?

Deze vraag is voor VCA* niet van toepassing, voor VCA** een extra vraag en voor VCA P een mustvraag.

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, wordt de vraag als positief aangemerkt.

Hoe stel je nu zeker dat aan “alle VCA-eisen” wordt voldaan?

 1. Onderaannemer is VCA gecertificeerd.
  Het makkelijkste is als de onderaannemer zelf ook in het bezit is van een geldig VCA-certificaat.
  * Vraag dit certificaat op
  * Controleer of scope van het certificaat overeenkomt met de gevraagde dienstverlening
  * Zo ja, registreer het certificaat in je leveranciersdossier
  * Check periodiek of dit certificaat nog geldig is bij het SSVV in het “Centraal Certificaten register” (https://ccr.ssvv.nl/)
 2. Onderaannemer heeft geen gelding VCA-certificaat
  Als de aannemer niet in het bezit is van een geldig VCA-certificaat wil dat natuurlijk niet zeggen dat hij niet voldoende aandacht schenkt aan VGM. Dit zal dan wel aantoonbaar gemaakt moeten worden.
  Dit kan bijvoorbeeld door de betreffend onderaannemer vooraf een vragenlijst (zie Vragenlijst VGM-beoordeling onderaannemer) op te sturen en deze terug te vragen inclusief de nodige bijlagen ter bewijsvoering. Andere mogelijkheid is om de vragenlijst gezamenlijk met (bij) de onderaannemer door te nemen en zo een goed beeld te krijgen van zijn VGM-niveau (externe audit).
  Zijn de resultaten / is het beeld positief, dan kan de onderaannemers worden ingeschakeld. Vanzelfsprekend moeten de resultaten worden op geslagen in het leveranciersdossier.
 3. Inschakelen Zelfstandige Zonder Personeel (zzp'er) als onderaannemer
  Een zzp'er kan zich niet laten certificeren en er gelden dan ook andere criteria.
  De VCA maakt hierbij verschil in het inlenen van een zzp'er als tijdelijke medewerker (in België niet toegestaan) of als onderaannemer.

  * zzp'er als inlener.
  zzp'er moet in het bezit zijn van een geldig B-VCA-certificaat en draait mee als inlener

  * zzp'er als onderaannemer
  In deze hoedanigheid werkt de zzp'er zelfstandig en moet hij voldoen aan de volgende criteria:
  * de zzp'er beschikt voor de eigen werkzaamheden over een VGM-RI&E
  * de zzp'er is voor deze werkzaamheden voldoende gekwalificeerd
  * de zzp'er beschikt over het diploma VOL-VCA
  * de zzp'er beschikt indien nodig over VGM-kwalificaties conform de SSVV Opleidingen Gids (NL) (https://www.ssvv.nl/opleiding/ssvv-opleidingengids) of het Register Risicovolle Taken
  (BE) (https://www.besacc-vca.be/index.php/nl/content/info-risicovolle-taken)
  * PBM’s en arbeidsmiddelen van de zzp'er moet gekeurd zijn conform de eisen van de VCA
Zoekwoorden
Onderaannemers
zzp
Zzp'ers
Inhuur