10 voorwaarden voor een goede interne audit

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om betrokkenheid van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen te bewerkstelligen. Voor het opstellen van een beoordeling moeten ook de rapportages van interne audits worden geraadpleegd.

Hoewel interne audits in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem reeds meer dan een decennium worden uitgevoerd, leveren ze lang niet altijd op wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Uit onderzoek blijkt dat er een tiental voorwaarden zijn die het effect van interne audits in positieve zin kan beïnvloeden.

In dit VGM-document lees u de 10 belangrijk voorwaarden voor een goede interne audit.