Werkplekinspecties

Werkplekinspecties

Hoofdstuk 7 van de VCA-checklist heeft als doel het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplekcondities en gedrag en handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen en VGM-incidenten.

Met behulp van periodieke inspecties kunnen risico’s bewust, stelselmatig en tijdig preventief worden opgemerkt, uitgeschakeld en/of beperkt. Het consequent en juist uitvoeren van de periodieke inspecties is één van de belangrijkste elementen in het VGWM-beheerssysteem. Niet alleen daalt het aantal gevaarlijke situaties en onveilige handelingen, ook demonstreert het management het belang van de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu in de het bedrijf.

Van belang is om ook om aandacht te geven aan de positieve bevindingen van de inspecties. Het uitvoeren van periodieke inspecties is vooral een taak van de direct operationeel leidinggevenden. Ook operationele medewerkers kunnen inspecties uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.

Door het maandelijks goed uitvoeren van periodieke inspecties per operationele werkplek kunnen ze op een belangrijke wijze hun leiderschap tonen.

 

Directieleden

Operati...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!


Source URL: https://www.vcanieuws.nl/vcapraktijk/praktisch-werken-met-vca/werkplekinspecties