Nieuwe praktijkopleiding voor operationeel leidinggevenden

Verbetering praktijkopleiding operationeel leidinggevenden

Een nieuwe aanvullende praktijkgerichte opleiding voor operationeel leidinggevenden moet hen meer vaardigheden bieden om veilig leiding te geven. Het beschikken over vaardigheden is een belangrijke pijler en certificeringsvoorwaarde in de geplande update 6.1 van het VCA-schema van SSVV.

De nieuwe training die 2,5 dag duurt, is bedoeld voor operationeel leidinggevenden. Dit zijn onder anderen uitvoerders, voormannen, ploegleiders en preventiemedewerkers, maar ook iedereen die aanspreekpunt is voor veiligheid tijdens werkzaamheden voor collega’s, toezichthouders, management en externen.

Verbeterpunten

De opleiding is een aanvulling op het VOL-VCA diploma en is facultatief. De opleiding is in het leven geroepen omdat onderzoek aantoonde dat operationeel leidinggevenden vaak praktische vaardigheden missen.

Hoogleraar Ira Helsloot (Besturen van Veiligheid) van de Radboud Universiteit in Nijmegen deed in opdracht van de SSVV aanbevelingen voor een lesaanbod. Dit leidde tot een meerdaagse training en lespakket. 

Helsloot stelt voor de operationeel leidinggevenden te laten oefenen met praktische vaardigheden die dagelijks komen kijken bij het veilig leidinggeven: de nodige feiten verzamelen en op een rij zetten, beslissen over de aanpak van het werk, communiceren met teamleden en in de gaten houden (monitoren) hoe het werk verloopt.

Communicatie en FABCM

Bovendien adviseert hij aandacht te geven aan communicatieve vaardigheden. "Door naast de huidige VOL-VCA dit praktijkgericht opleidingsdeel ‘leiderschapsvaardigheden voor operationeel leidinggevenden VCA’ te organiseren, kan het huidige hiaat worden ingevuld", verwacht de SSVV.

Aan bod komen onder meer menselijk (on)veilig gedrag, effectieve communicatie (4G-model) en naturalistic decision making-principes met het FABCM-model (Feiten verzamelen, Analyseren, Besluiten, Communiceren en Monitoren) als tool. Die vaardigheden worden geoefend aan de hand van scenario’s, met behulp van een trainingsacteur.

Kortom:

  • Het planmatig leren verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Hoe verzamel je de juiste informatie? Hoe analyseer je en kom je tot een besluit over de aanpak?
  • Het effectief leren communiceren: hoe kom je tot gedragen beslissingen? Hoe zorg je dat besluiten worden geïmplementeerd en dat mensen zich eraan houden?
  • Een praktijkgerichte aanpak: situaties uit de eigen werkomgeving. Leer anders naar problemen te kijken, analyseer situaties en neem beslissingen die de veilighe

 


Source URL: https://www.vcanieuws.nl/vcapraktijk/artikelen/nieuwe-praktijkopleiding-voor-operationeel-leidinggevenden