De VCA en de zzp'er

De VCA en freelancers/zelfstandige zonder personeel

Eén op de twaalf mensen binnen de beroepsbevolking in Nederland is actief als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Begin 2023 zijn 1,6 miljoen zzp’ers actief. Het gaat om freelancers die meer dan 20 uur per week zelfstandig opereren. Personen die in loondienst zijn en daarnaast minder dan 20 uur als zzp’er werkzaam zijn, niet meegeteld.

Het betreft een grote groep. Deze zelfstandigen leveren mooie prestaties en zijn van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie. De zzp’er ligt politiek gezien al jaren onder vuur. De huidige bewindslieden Karien van Gennip (Sociale zaken en werkgelegenheid) en Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) willen de zwaar uit balans geraakte arbeidsmarkt weer in evenwicht brengen. Om te beginnen met het terugdringen van onzekere arbeid en schijnzelfstandigheid.

Dat is een andere discussie. In deze column gaat het over de zzp’er in relatie met de VCA-checklijst. Het is een goede zaak om eerst wat definities op een rij te zetten wat nu feitelijk bedoeld wordt met een zzp’er.

De CBS-definitie van een zzp’er luidt:    

  • ‘Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico:                                                        ...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!


Source URL: https://www.vcanieuws.nl/vcapraktijk/artikelen/de-vca-en-de-zzper