Beroepsziekten per branche of sector

beroepsziekten in kaart

Wat hebben beroepsziekten met de VCA te maken? In dit artikel besteden wij aandacht aan beroepsziekten per branche of sector. 

Wat is een beroepsziekte?

In artikel 1.11 van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt verstaan onder beroepsziekte:

Een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

De bedrijfsarts moet op grond van artikel 9 uit de Arbeidsomstandighedenwet zo’n beroepsziekte vaststellen (bijvoorbeeld tijdens de verzuimbegeleiding) en melden op de website van het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten). 

De meest voorkomende beroepsziekten zijn aandoeningen aan de luchtwegen, psychische aandoeningen (zoals burn-out), aandoeningen aan het houdings-en-bewegingsapparaat (zoals klachten aan rug of ledematen), longaandoeningen (zoals COPD en longkanker) en lawaaidoofheid. Beroepsziekten kunnen ook na de pensionering optreden.

 

Ziekte en sterfte door beroepsziekten

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft in 2020 het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ gepubliceerd. In het rapport is gepubliceerd dat jaarlijks ruim 4.000 (ex-)werknemers voortijdig overlijden als gevolg van slechte...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!


Source URL: https://www.vcanieuws.nl/vcapraktijk/artikelen/beroepsziekten-branche-sector