VCA

wav werkgevers
28-09-2015, Teun Berendschot
Als een vreemdeling illegale arbeid verricht, kunnen meer dan één werkgever strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Wie zit de Wav als werkgever en wat zijn zijn... Lees meer »
Toekomst VCA
01-08-2016, redactie
De SSVV werkt aan een upgrade van het VCA-systeem die eind 2016 gereed zal zijn. Op 26 mei dit jaar was er een ‘denksessie’ waarbij samen met de Belgische tak (BeSaCC-... Lees meer »
ontwikkel je talenten
13-07-2016, Wilbert Timp
Schaarste aan relevante talenten, demografische ontwikkelingen, de toenemende kennisintensiviteit, eisen in managementsystemen en veranderingen van organisatiestructuren... Lees meer »
Ook een zzp-er moet zich aan de Arbowet houden
13-07-2016, S. Slager
Er wordt vaak gedacht dat zzp-ers en werkgevers die zelf arbeid verrichten zich niet hoeven te houden aan de arbowet- en regelgeving. Deze gedachte is niet juist. De... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

Inspecteren en keuren arbeidsmiddelen
22-08-2016
Inspecteren en keuren van elektrisch handgereedschap en vast opgestelde werkplaatsmachines Wat komt... Lees meer
Routine zorgt voor onterecht gevoel van veiligheid
22-08-2016
We hebben allemaal wel eens ervaren dat we ergens mee bezig zijn en dat tegelijkertijd onze gedachten afdwalen naar... Lees meer