VCA

wav werkgevers
28-09-2015, Teun Berendschot
Als een vreemdeling illegale arbeid verricht, kunnen meer dan één werkgever strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Wie zit de Wav als werkgever en wat zijn zijn... Lees meer »
ontwikkel je talenten
13-07-2016, Wilbert Timp
Schaarste aan relevante talenten, demografische ontwikkelingen, de toenemende kennisintensiviteit, eisen in managementsystemen en veranderingen van organisatiestructuren... Lees meer »
Ook een zzp-er moet zich aan de Arbowet houden
13-07-2016, S. Slager
Er wordt vaak gedacht dat zzp-ers en werkgevers die zelf arbeid verrichten zich niet hoeven te houden aan de arbowet- en regelgeving. Deze gedachte is niet juist. De... Lees meer »
onzin van VCA diploma
01-07-2016, Erik-Jan van der Wal
Erik-Jan van der Wal is veiligheidsadviseur & trainer en schrijft tweemaandelijks een blog over zijn praktijkervaringen. In 1982 bracht Doe Maar een single uit met... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

Carcinogene stoffen
27-07-2016
  De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek laten niettemin geen twijfel bestaan over het gevaar... Lees meer
Wat te doen tegen stoffen die op termijn giftig kunnen zijn
27-07-2016
Stoffen die op termijn giftig kunnen zijn, zijn stoffen waarvan het effect pas op langere termijn merkbaar is. Die... Lees meer