VCA

07-11-2016, S. Slager
Een werkgever is verplicht om zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. De werknemers zijn niet verplicht aan dit onderzoek... Lees meer »
15-07-2017, S. Slager
Het Periodiek Arbeidgezondheids Onderzoek (PAGO) is een belangrijk hulpmiddel voor risicopreventie en -beheersing. Het is belangrijk naar aanleiding van een RI&E... Lees meer »
18-06-2017, S. Slager
Per 1 januari 2017 zijn wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden. De wijziging van de bouwprocesbepalingen moet ertoe leiden dat naast... Lees meer »
meten met twee maten blog
16-06-2017, Heleen de Vries Lentsch
De crisis is voorbij, er is meer werk in de bouw - en het aantal dodelijke ongevallen stijgt. Want sommige opdrachtgevers meten met twee maten als het gaat om VCA-... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

WIK’s: essentiële veiligheidsinformatie op een logische plek
25-07-2017
De huidige tijd zit vol informatie. Er zijn nog nooit zoveel gegevens over gevaarlijke stoffen... Lees meer
Werkplekinstructiekaart voor gevaarlijke stoffen
25-07-2017
Wat moet er op een werkplekinstructiekaart (WIK) voor werken met gevaarlijke stoffen staan en hoe ziet een WIK er uit?... Lees meer