VGM-risicobeheer VCA

TRA corona

Het coronavirus heeft de hele wereld in een crisis gestort. Veel bedrijfstakken liggen plat. Werkzaamheden in de bouw en installatiebranche gaan wel door. Dat kan alleen als  voldoende maatregelen in acht worden genomen. Zo heeft het virus effect op het samen schaften, reizen of afstand houden op de steiger. In eerste instantie neem je voorzorgsmaatregelen voor jezelf. Daarnaast ook voor de directe omgeving.

Daarom deze Taak Risico Analyse, want een TRA is een handige tool om te kijken of mensen nu veilig kunnen werken. Print hem uit en vul hem in.

 

Lees ook:

LMRA Covid-19

Checklist RI&E Covid-19

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Interne auditlijst VCA 2017/6.0

VGM-bewustzijn heeft een prominente plaats in de nieuwe VCA 2017/6.0. Interne audits voor het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op de continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade, zijn hiervan een onderdeel. Hierbij een formulier voor een interne audit.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Inventarisatie bijzondere categoriën werknemers

Zijn er in het bedrijf bijzondere groepen werknemers en andere personen? Denk bijvoorbeeld aan jonge werknemers, zwangeren, gehandicapten en personeel in afgesloten ruimten. Dan kunnen speciale maatregelen noodzakelijk zijn. Op basis van de RI&E, TRA en andere risico-analyses moet bepaald worden welke. Dit formulier helpt je het overzicht te houden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Het Periodiek Arbeidgezondheids Onderzoek (PAGO) is een belangrijk hulpmiddel voor risicopreventie en -beheersing. Het is belangrijk naar aanleiding van een RI&E vast te stellen welke aspecten in een PAGO dienen te worden opgenomen. Deze tabel (met uitleg) helpt om deze aspecten te inventariseren. De tabel kunt u gebruiken bij vraag 2.1 en 9.1 van de VCA Checklist.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Interne auditlijst VCA (2008/5.1)

VCA artikel1.6 eist een jaarlijkse beoordeling door de directie, betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. Dit kan gebeuren op basis van interne audits die het gehele systeem bestrijken en het vaststellen en opvolgen van verbeteracties.

In onderstaande lijst zijn de minimumeisen opgenomen. Door het minimaal één keer in de drie jaar volledig doorlopen van de lijst, acties ondernemen en afhandelen, voldoet men aan deze VCA-eis. Maar nog beter is het om de lijst jaarlijks door te lopen. 

Bron: Bijlage D van de VGM Checklist Aannemers SSVV

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Risicoprofiel per functie

Maak een risicoprofiel voor iedere functie door middel van het invullen van dit formulier.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Laatste Minuut Risico Analyse

Een belangrijke instructie voor de medewerker die op zijn werkplek gevaren moet identificeren en risico's en gevaarlijke omstandigheden uit de weg wil gaan. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op VGM-risicobeheer VCA