VGM-inspecties VCA

Werkplekinspectieformulier

Checklists afvinken is niet altijd de beste manier om een werkplekinspectie te doen. Echter dit formulier werkt goed in de praktijk, indien wel een lijst moet worden doorlopen.

 

Lees ook:

VGM-werkplekinspecties: populair, maar ook doeltreffend?

Maak 'lastige' werkplekinspecties inzichtelijk door een mindmap

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

'Vertaling' van VCA 2017/6.0 § 2.3 LMRA

In hoofdstuk 2 van VCA 2017/6.0 staat VGM-risicobeheer centraal. In een drietal paragrafen wordt hier dieper op ingegaan.

§ 2.3 vraagt het volgende: 

Werkzaamheden mogen pas worden begonnen als vooraf Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s) zijn uitgevoerd.

Classificatie van deze vraag */**/P

Wat wil de VCA bereiken?

Werkzaamheden mogen pas worden gestart als vooraf alle risico’s op de werkplek zijn beoordeeld en er voldoende maatregelen zijn getroffen om de risico’s te beheersen. Voornoemde moet ook gebeuren als werkzaamheden op de werklocatie zijn gewijzigd. Beoordeling moet plaatsvinden door de betreffende medewerkers door het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Werkplekinspectie

Een formulier voor de inspectie van de werkplek. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op VGM-inspecties VCA