VGM-bewustzijn VCA

VGM-bewustzijn

Hoofdstuk 4 van de VGM-checklist heeft als doel ‘het bevorderen van VGM-bewustzijn’. In het kader van VGM-bewustzijn worden aspecten als VGM-overleg en VGM-bijeenkomsten vaak genoemd. Er wordt minder vaak gedacht aan inspecteren, toezicht houden en auditen, terwijl soms ook onduidelijk is wat observeren inhoudt. In dit artikel worden deze activiteiten nader beschouwd.

Vraag 4.1 luidt: ‘Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?’ De doelstelling van deze vraag is bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf. In de minimumeisen worden aspecten genoemd als VGM-overleg en toolboxmeetings.

Vraag 4.2 luidt: ‘Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag'. Met als doelstelling: Bevorderen van het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag van de medewerkers, om ongevallen en incidenten te voorkomen.

In de minimumeisen worden aspecten genoemd als: programma om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief te stimuleren als ook voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

TRA beslisboom

Wanneer maak je wel of niet een TRA? Gebruik deze eenvoudige beslisboom als hulpmiddel. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Bedrijfseigen VGM-voorlichting en instructie

De VGM-voorlichting en –instructie maakt deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers. Om hen goed voor te lichten en om ervoor te zorgen dat de andere werknemers een goede focus houden, dit stappenplan. Inclusief voorbeeld van een introductieprogramma. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

TKV-verslag

Een handig formulier van het maken van een Toolboxmeeting-/ Kick-off-/ Veiligheidsbesprekingsverslag. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op VGM-bewustzijn VCA