Opleiding, voorlichting en instructie VCA

Inventarisatie wettelijk verplichte voorlichting V&G

Dat mensen die werken met gevaarlijke stoffen of veel lawaai om zich heen speciale voorlichting nodig hebben, is logisch. Maar wist je dat ook bij zwangerschap doeltreffend onderricht verplicht is volgens de Arbowet?

Dit handige inventarisatieformulier laat zien bij welke risico's voorlichting nodig is en op welke wet dit is gebaseerd. Je kunt invullen om wie het gaat en of het is gerealiseerd.

Inventarisatie: Wettelijk verplichte opleiding specifieke deskundigheid op V&G gebied

In de arbowetgeving is opgenomen dat voor werkzaamheden met bepaalde risico’s alsmede bedrijfshulpverlening werknemers dienen te beschikken over specifieke deskundigheid. Gebruik dit formulier om dit te inventariseren. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

VGM-voorlichting tijdelijke medewerker

Is een tijdelijke medewerker op de hoogte van alle veiligheidsmaatregelen? Met deze checklist controleer je gemakkelijk bij bijvoorbeeld VG-functionaris, operationeel leidinggevende of projectleider of iedereen op de hoogte is van de basisveiligheidsafspraken. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Vakkennis en VG-opleiding

Voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers is het van belang dat zij de juiste vakkennis hebben. Een overzicht van de juiste kwalificaties. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op Opleiding, voorlichting en instructie VCA