Bedrijfsgezondheidszorg VCA

Checklist RI&E Covid-19

Met deze checklijst kunt beoordelen of uw RI&E Covid-19 volledig is.

De checklijst is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en andere instanties alsmede op Algemene handreiking Covid-19 van de SER. Raadpleeg deze informatie voor de beoordeling of onderstaande items voldoende aan bod komen in de RI&E Covid-19.

De RI&E Covid-19 is een wettelijke verplichting. 

 

 

Lees ook: 

Overheid stelt aanvullende eisen coronaverplichtingen in Arbobesluit

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

§ 8.2 VCA 2017/6.0

§ 8.2 VCA 2017/6.0 vraagt het volgende:

 

Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico’s vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?

 

Classificatie van deze vraag */**/P

 

Wat wil de VCA bereiken?

Voorkomen moet worden dat de gezondheid van de medewerkers bij het uitoefenen van hun taak- en functie wordt aangetast ten gevolge van blootstelling.

Minimumeisen:

  • Er moet een inventarisatie zijn gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de VGM risico-inventarisatie en -evaluatie.
  • Er moet een overzicht beschikbaar zijn van de medewerkers die het betreft.
    Een gekwalificeerde medische deskundige (Nederland: bedrijfsarts; België: preventieadviseur arbeidsgeneesheer) moet betrokken zijn bij de vaststelling van de gevolgen van de blootstelling.
  • Bij overschrijding van de waarden worden passende maatregelen genomen.
  • De frequentie van het onderzoek moet zijn vastgesteld.

 

Inventarisatie verplichte keuringen wettelijk of conform CAO?

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “Functiegroep/afdeling” een functiegroep/afdeling benoemd is, dient dit aspect onder het item “Keuringen” te worden opgenomen in het Plan van Aanpak.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op Bedrijfsgezondheidszorg VCA