Voorschrift voor VCA

§ 8.2 VCA 2017/6.0

§ 8.2 VCA 2017/6.0 vraagt het volgende:

 

Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico’s vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?

 

Classificatie van deze vraag */**/P

 

Wat wil de VCA bereiken?

Voorkomen moet worden dat de gezondheid van de medewerkers bij het uitoefenen van hun taak- en functie wordt aangetast ten gevolge van blootstelling.

Minimumeisen:

  • Er moet een inventarisatie zijn gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de VGM risico-inventarisatie en -evaluatie.
  • Er moet een overzicht beschikbaar zijn van de medewerkers die het betreft.
    Een gekwalificeerde medische deskundige (Nederland: bedrijfsarts; België: preventieadviseur arbeidsgeneesheer) moet betrokken zijn bij de vaststelling van de gevolgen van de blootstelling.
  • Bij overschrijding van de waarden worden passende maatregelen genomen.
  • De frequentie van het onderzoek moet zijn vastgesteld.

 

Abonneren op Voorschrift voor VCA