Procedure voor VCA

VGM-bewustzijn

Hoofdstuk 4 van de VGM-checklist heeft als doel ‘het bevorderen van VGM-bewustzijn’. In het kader van VGM-bewustzijn worden aspecten als VGM-overleg en VGM-bijeenkomsten vaak genoemd. Er wordt minder vaak gedacht aan inspecteren, toezicht houden en auditen, terwijl soms ook onduidelijk is wat observeren inhoudt. In dit artikel worden deze activiteiten nader beschouwd.

Vraag 4.1 luidt: ‘Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?’ De doelstelling van deze vraag is bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf. In de minimumeisen worden aspecten genoemd als VGM-overleg en toolboxmeetings.

Vraag 4.2 luidt: ‘Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag'. Met als doelstelling: Bevorderen van het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag van de medewerkers, om ongevallen en incidenten te voorkomen.

In de minimumeisen worden aspecten genoemd als: programma om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief te stimuleren als ook voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Onderzoek bij arbeidsongevallen en -incidenten

In de Arbowet is de volgende definitie opgenomen in verband met de melding-, registratie- en informatieverplichtingen van arbeidsongevallen en –incidenten.

Arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad. (Arbowet artikel 1.3 i).

Veel grote organisaties gebruiken deze definitie ook ten behoeve van hun proces van melden, registeren en onderzoeken. Ten behoeve van dit proces worden arbeidsongevallen met letsel en medische behandeling of EHBO ook gedefinieerd.

Arbeidsincident (near miss/ bijna ongeval): situaties en/of handelingen in verband met het verrichten van arbeid, zonder letsel en schade als gevolg, die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en onder gewijzigde andere omstandigheden tot een arbeidsongeval hadden kunnen leiden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

ISO 45001 versus VCA

Hoe (VCA) en wat (ISO 45001) moet een bedrijf regelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn overeenkomsten, maar ook juist veel verschillen.

In bijgevoegd document heeft SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen) de zeven meest essentiële kenmerken met elkaar vergeleken. Volgens SCCM wordt in het overzicht bijvoorbeeld per opleiding, communicatie of inspecties aangegeven hoe met dit kenmerk in de andere norm wordt omgegaan.

 

Procedure aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen, PBM

Goed gereedschap is het halve werk! Daarom wordt veel aandacht besteed aan de aanschaf van bedrijfsmiddelen. In dit document vindt u informatie over de procedure bij de aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM's. De informatie kunt u gebruiken bij vraag 10.1 en 10.2 van de VCA checklist.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op Procedure voor VCA