Instructie voor VCA

Hoeveel BHV-ers moeten in het bedrijf of organisatie zijn?

VGM checklist aannemers, versie 2008/05, hoofdstuk 7, Voorbereiding op noodsituaties eist dat bedrijven en organisaties op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties. Men moet hierop zijn voorbereid. Dat betekent onder andere: 

·         de nodige EHBO-middelen op werkplek/project, inclusief eventuele specifieke middelen in verband met mogelijke bijzondere blootstellingen

·         BHV organisatie (mensen, middelen en procedures) om aan noodsituaties het hoofd te kunnen bieden

Dat betekent dat de werkgever over een voldoende aantal BHV-ers moet beschikken. Hoeveel hij er moet aanwijzen, is in de Arbowet geen getalscriterium meer opgenomen. Voorheen was dat minimaal één BHV’er op vijftig werknemers. Het aantal vereiste BHV’ers is nu afhankelijk van de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s.

Lees in het document op basis van welke criteria een correct aantal BHV'ers kan worden aangesteld. 

VCO - VCA Checklist Opdrachtgevers

Hoewel de VCA is bedoeld voor aannemers in de (petro)chemische industrie, is de checklist in de loop van de tijd in ruime mate geaccepteerd binnen andere branches. In veel sectoren wordt VCA toegepast om de doelstelling ‘vermindering van het aantal ongevallen’ te realiseren. Deze doelstelling kan echter alleen worden waargemaakt wanneer opdrachtgever en aannemer samen de nodige voorwaarden scheppen. Daartoe dient niet alleen de aannemer, maar ook de opdrachtgever zijn zaken goed geregeld te hebben. Daarvoor is de VGM Checklist Opdrachtgevers  (VCO) ontwikkeld. Het geeft de opdrachtgever het kader om zijn bijdrage te leveren aan het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden door aannemers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Bedrijfseigen VGM-voorlichting en instructie

De VGM-voorlichting en –instructie maakt deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers. Om hen goed voor te lichten en om ervoor te zorgen dat de andere werknemers een goede focus houden, dit stappenplan. Inclusief voorbeeld van een introductieprogramma. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

BHV opzetten vanuit de RI&E

Om een gedegen BHV op te zetten, is een RI&E nodig. De RI&E biedt inzicht in de risico’s op de werkplek. Er zijn altijd restrisico’s die niet te voorkomen zijn. Deze restrisico’s dienen de basis te zijn voor de organisatie van de BHV. 

De gevolgen van deze restrisico’s leiden mogelijk tot letsel of schade. De BHV wordt ingezet voor het behandelen van letsels en het beperken van de schade bij brand. De BHV is het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in het bedrijf. 

VGM projectplan

Wat is het doel van een VG&M plan? En wat moet er allemaal in staan? Een praktische handleiding. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Laatste Minuut Risico Analyse

Een belangrijke instructie voor de medewerker die op zijn werkplek gevaren moet identificeren en risico's en gevaarlijke omstandigheden uit de weg wil gaan. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op Instructie voor VCA