Checklist voor VCA

Werkplekinspectieformulier

Checklists afvinken is niet altijd de beste manier om een werkplekinspectie te doen. Echter dit formulier werkt goed in de praktijk, indien wel een lijst moet worden doorlopen.

 

Lees ook:

VGM-werkplekinspecties: populair, maar ook doeltreffend?

Maak 'lastige' werkplekinspecties inzichtelijk door een mindmap

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Checklist RI&E Covid-19

Met deze checklijst kunt beoordelen of uw RI&E Covid-19 volledig is.

De checklijst is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en andere instanties alsmede op Algemene handreiking Covid-19 van de SER. Raadpleeg deze informatie voor de beoordeling of onderstaande items voldoende aan bod komen in de RI&E Covid-19.

De RI&E Covid-19 is een wettelijke verplichting. 

 

 

Lees ook: 

Overheid stelt aanvullende eisen coronaverplichtingen in Arbobesluit

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Inventarisatie verplichte keuringen wettelijk of conform CAO?

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “Functiegroep/afdeling” een functiegroep/afdeling benoemd is, dient dit aspect onder het item “Keuringen” te worden opgenomen in het Plan van Aanpak.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Het Periodiek Arbeidgezondheids Onderzoek (PAGO) is een belangrijk hulpmiddel voor risicopreventie en -beheersing. Het is belangrijk naar aanleiding van een RI&E vast te stellen welke aspecten in een PAGO dienen te worden opgenomen. Deze tabel (met uitleg) helpt om deze aspecten te inventariseren. De tabel kunt u gebruiken bij vraag 2.1 en 9.1 van de VCA Checklist.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

VGM-voorlichting tijdelijke medewerker

Is een tijdelijke medewerker op de hoogte van alle veiligheidsmaatregelen? Met deze checklist controleer je gemakkelijk bij bijvoorbeeld VG-functionaris, operationeel leidinggevende of projectleider of iedereen op de hoogte is van de basisveiligheidsafspraken. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

TRA beslisboom

Wanneer maak je wel of niet een TRA? Gebruik deze eenvoudige beslisboom als hulpmiddel. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

10 voorwaarden voor een goede interne audit

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om betrokkenheid van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen te bewerkstelligen. Voor het opstellen van een beoordeling moeten ook de rapportages van interne audits worden geraadpleegd.

Hoewel interne audits in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem reeds meer dan een decennium worden uitgevoerd, leveren ze lang niet altijd op wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Uit onderzoek blijkt dat er een tiental voorwaarden zijn die het effect van interne audits in positieve zin kan beïnvloeden.

In dit VGM-document lees u de 10 belangrijk voorwaarden voor een goede interne audit. 

Pagina's

Abonneren op Checklist voor VCA