Voorbeeld VGM-beleidsverklaringDe directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu in de organisatie. "De Arbowet verlangt samenwerking en inzet om te streven naar een veilig en gezond werkklimaat. Aan ons allen de plicht daar zorg voor te dragen", was getekend de directie.

Word abonnee of log in om de gehele pagina te kunnen bekijken.