Melding arbeidsongevallen en -incidentenPrintPrint
Soort: 
Voorschrift voor VCA
Thema: 
Ongevallen en VGM-incidenten VCA

Wanneer spreek je over een arbeidsongeval en wanneer over een arbeidsincident? En wat zijn de meldingsplichten op het gebied van beiden? Een beknopt overzicht.