Checklist voor VCA31-08-2021 - Checklist voor VCA

Checklists afvinken is niet altijd de beste manier om een werkplekinspectie te doen. Echter dit formulier werkt goed...

14-01-2021 - Checklist voor VCA

Met deze checklijst kun jij beoordelen of de RI&E Covid-19 volledig is.

De checklijst is gebaseerd op de...

09-04-2018 - Checklist voor VCA

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “...

15-07-2017 - Checklist voor VCA

Het Periodiek Arbeidgezondheids Onderzoek (PAGO) is een belangrijk hulpmiddel voor risicopreventie en -beheersing....

16-01-2017 - Checklist voor VCA

Is een tijdelijke medewerker op de hoogte van alle veiligheidsmaatregelen? Met deze checklist controleer je...

11-05-2016 - Checklist voor VCA

Wanneer maak je wel of niet een TRA? Gebruik deze eenvoudige beslisboom als hulpmiddel. 

08-01-2016 - Checklist voor VCA

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om...

10-05-2015 - Checklist voor VCA

Bij de aanschaf van nieuwe PBM's is er vaak een ruime keuze uit producten en leveranciers. Om tot de juiste aankoop...

10-12-2013 - Checklist voor VCA

Hoe bereid je je voor op een noodsituatie? Praktische informatie inclusief een checklist als hulpmiddel voor het op...

02-07-2013 - Checklist voor VCA

Een checklist om werknemers te beoordelen op fysieke geschiktheid, van armen tot zitten. 

02-07-2013 - Checklist voor VCA

Waaraan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen? Een checklist om ze te keuren. 

07-06-2013 - Checklist voor VCA

Een overzicht van de opleiding en keuring bij offshore werken of werken met persluchtapparatuur. 

06-03-2013 - Checklist voor VCA

Voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers is het van belang dat zij de juiste vakkennis hebben. Een...