Checklist09-04-2018 - Checklist

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “...

15-07-2017 - Checklist

Het Periodiek Arbeidgezondheids Onderzoek (PAGO) is een belangrijk hulpmiddel voor risicopreventie en -beheersing....

16-01-2017 - Checklist

Is een tijdelijke medewerker op de hoogte van alle veiligheidsmaatregelen? Met deze checklist controleer je...

11-05-2016 - Checklist

Wanneer maak je wel of niet een TRA? Gebruik deze eenvoudige beslisboom als hulpmiddel. 

08-01-2016 - Checklist

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om...

10-05-2015 - Checklist

Bij de aanschaf van nieuwe PBM's is er vaak een ruime keuze uit producten en leveranciers. Om tot de juiste aankoop...

10-12-2013 - Checklist

Hoe bereid je je voor op een noodsituatie? Praktische informatie inclusief een checklist als hulpmiddel voor het op...

02-07-2013 - Checklist

Een checklist om werknemers te beoordelen op fysieke geschiktheid, van armen tot zitten. 

02-07-2013 - Checklist

Waaraan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen? Een checklist om ze te keuren. 

07-06-2013 - Checklist

Een overzicht van de opleiding en keuring bij offshore werken of werken met persluchtapparatuur. 

06-03-2013 - Checklist

Voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers is het van belang dat zij de juiste vakkennis hebben. Een...