Ongevallen en VGM-incidenten03-11-2014 - Procedure

In de Arbowet is de volgende definitie opgenomen in verband met de melding-, registratie- en...

10-07-2014 - Voorschrift

Wanneer spreek je over een arbeidsongeval en wanneer over een arbeidsincident? En wat zijn de meldingsplichten op...

02-07-2013 - Formulier

Van materiële schade tot ziekenhuisopname: een formulier om ongevallen te registreren.