VGM beleid en -organisatie VCA26-04-2019 - Voorschrift voor VCA

§ 8.2 VCA 2017/6.0 vraagt het volgende:

 

Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico’...

10-12-2018 - Overige documenten over VCA

De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten...

06-07-2018 - Procedure voor VCA

Hoe (VCA) en wat (ISO 45001) moet een bedrijf regelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn...

09-04-2018 - Checklist voor VCA

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “...

21-12-2017 - Formulier voor VCA

In de arbowetgeving is opgenomen dat voor werkzaamheden met bepaalde risico’s alsmede bedrijfshulpverlening...

14-11-2017 - Procedure voor VCA

Goed gereedschap is het...

02-10-2017 - Overige documenten over VCA

Het hebben van een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris is een vereiste voor alle VCA gecertificeerde bedrijven....

08-01-2016 - Checklist voor VCA

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om...

05-09-2015 - Overige documenten over VCA

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/...

17-08-2015 - Instructie voor VCA

Hoewel de VCA is bedoeld voor aannemers in de (petro)chemische industrie, is de checklist in de loop van de tijd in...