VGM beleid en -organisatie26-04-2019 - Voorschrift

§ 8.2 VCA 2017/6.0 vraagt het volgende:

 

Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico’...

10-12-2018 - Overige documenten

De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten...

06-07-2018 - Procedure

Hoe (VCA) en wat (ISO 45001) moet een bedrijf regelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn...

09-04-2018 - Checklist

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “...

21-12-2017 - Formulier

In de arbowetgeving is opgenomen dat voor werkzaamheden met bepaalde risico’s alsmede bedrijfshulpverlening...

14-11-2017 - Procedure

Goed gereedschap is het...

02-10-2017 - Overige documenten

Het hebben van een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris is een vereiste voor alle VCA gecertificeerde bedrijven....

08-01-2016 - Checklist

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om...

05-09-2015 - Overige documenten

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/...

17-08-2015 - Instructie

Hoewel de VCA is bedoeld voor aannemers in de (petro)chemische industrie, is de checklist in de loop van de tijd in...

02-09-2013 - Formulier

Als een bedrijf PBM's verstrekt, is het wel zo handig wie waarvan in het bezit is. Daarom een formulier dat de...

05-07-2013 - Formulier

Een formulier om wensen, ideeën, verbeteringen naar voren te brengen om zo kwaliteit, veiligheid, milieu, gezondheid...

05-07-2013 - Procedure

Als uw bedrijf een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u uw werknemers hiervan op de hoogte stellen door het...

02-07-2013 - Formulier

Een plan en schema voor een interne audit. 

01-07-2013 - Formulier

Alle informatie over de werknemer op een rij. 

01-07-2013 - Formulier

Een schema om het overleg op diverse gebieden te plannen. 

26-03-2013 - Instructie

Wie in de organisatie heeft welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden ten opzichte van veiligheid en...