Overige documenten10-12-2018 - Overige documenten

De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten...

02-10-2017 - Overige documenten

Het hebben van een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris is een vereiste voor alle VCA gecertificeerde bedrijven....

01-09-2017 - Overige documenten

Met ingang van 1 september 2017 zijn de eind- en toetstermen voor VCA gewijzigd. In deze infographic staan alle...

08-05-2016 - Overige documenten

Bij alle VCA-gecertificeerde bedrijven moet een VG-functionaris zijn aangesteld die over de nodige deskundigheid...

05-09-2015 - Overige documenten

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/...