Veilig werken met (fijn)stof, waaronder chroom VI

PrintPrint
18.12.19

Het doel van deze training is u te informeren over de gevaarseigenschappen van verschillende soorten (fijn)stof, chroom VI en asbest. U wordt getraind in het herkennen van (fijn)stofrisico’s op de werkplek.

Stof en vooral fijnstof wordt in toenemende mate als een bedreiging voor onze gezondheid gezien. Jaarlijks overlijden naar schatting ca.18.000 Nederlanders zo’n tien jaar te vroeg als gevolg van fijnstof. Daarnaast blijft blootstelling aan asbest een probleem en vormen “nieuwe” gevaarlijke stoffen zoals chroom VI een risico, veelal als onderdeel van (fijn)stof. Het grootste risico lopen mensen tijdens de uitvoering van ‘stoffige’ werksituaties, denk aan bouwplaatsen, fabrieken (staal, papier, karton, elektrodes, industriële bakkerijen), garagebedrijven en werken langs de weg, bij waterschappen, bij renoveren van bruggen enz. Fijnstof is extra gevaarlijk, omdat zich allerlei chemische verbindingen aan de fijnstofdeeltjes in de lucht hechten. Door fijnstof in te ademen, kunnen dus ook chemische stoffen het lichaam binnenkomen. De chemische samenstelling varieert sterk in relatie tot het type activiteit en de omgeving. In een gebied met veel vieze gassen is fijnstof navenant bedreigender voor de gezondheid dan elders.

Blootstelling aan stof kan effecten hebben als irritatie, huidaandoeningen, fibrose, emfyseem, allergieën en kanker. Een aantal beroepsziekten is rechtstreeks herleidbaar naar blootstelling aan stofsoorten in werksituaties.

Waarover gaat deze training?
Wanneer lopen medewerkers risico’s? Waar komen we deze stoffen tegen? Hoe kunt u dit zelf meten? Wanneer is het raadzaam een externe deskundige in te schakelen? Maar ook: hoe kunt u veilig werken in een omgeving met fijnstofrisico? Welke stoffilterklassen bestaan er? Welke technieken zijn er om blootstelling door deze stoffen te voorkomen resp. te beperken? Als er metingen worden gedaan, worden dan de juiste metingen gedaan en hoe kunt u de resultaten op een goede wijze interpreteren?

Tijdens deze eendaagse training komen veel voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Speciaal wordt ingegaan op de risico’s van en het herkennen en veilig werken met kwartsstof, chroom VI-houdende stoffen en asbesttoepassingen (bewerken van asbest is niet toegestaan).

Na het volgen van deze training:

 • Kent u de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan diverse stofsoorten en aan speciale stofsoorten als asbest, kwarts en chroom VI
 • Kunt u de verschillende risicovolle stoffen zelf herkennen
 • Heeft u kennis van het verschil tussen inhaleerbaar fijnstof, respirabel fijnstof en ultra-fijnstof
 • Heeft u kennis van de normen op dit gebied: het verschil tussen de binnenluchtnormen en de buitenluchtnormen
 • Weet u welke stofconcentratiemetingen kunnen worden verricht en aan welke referentienormen moeten worden getoetst
 • Heeft u kennis van de nieuwe technieken om stofarm te kunnen werken
 • Heeft u zicht op de filterklassen

Docent:

dr. Wim van Alphen, Veiligheidskundige, Stichting PHOV
ing. Max Oostendorp, Adviseur gebouwenbeheer, Aboma bv

Bestemd voor:

Deze training is bedoeld voor Arbo- en HR-professionals die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan vaste deeltjes.

 • Veiligheidskundigen
 • Arbeidshygiënisten
 • Preventiemedewerkers
 • (HR-)managers
 • Leidinggevenden die meer willen weten over (fijn)stof

Accreditatie:
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK in aanvraag

Datum: 18 december 2019
Locatie: Hotel Postillion Bunnik

Deelnemerstarief:
 € 450,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Contact: Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl