Welke opleidingen moeten medewerkers volgen voor risicovolle taken?PrintPrint

VGM Checklist 2008/5 .1 vraag 3.4 eist dat operationele medewerkers opleidingen moeten volgen voor specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving bij bedrijven die aangesloten zijn bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR. Deze medewerkers moeten voldoen aan de in deze opleidingengids gestelde opleidingseisen.

Het betreft risicovolle taken op het gebied van en of te maken hebben met de navolgende onderwerpen:

  • Het werken met gevaarlijke stoffen
  • Vallende voorwerpen
  • Werken aan kritische apparatuur
  • Werken in besloten ruimten
  • Werken op hoogte
  • Werken met arbeidsmiddelen
  • Bescherming o.a. van adem en tegen specifieke gevaarlijke stoffen (H2S)
  • Bestrijding o.a. brand, bhv taken en mangatwacht
  • Mens en gedrag o.a. toezicht houden en risico's herkennen

Opleidingsgids risicovolle taken

Raadpleeg de SSVV Opleidingsgids voor de specifieke risicovolle taken per branche en per onderwerp. Ook al verricht het bedrijf / de organisatie werkzaamheden bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij de bovengenoemde organisaties, toch is het raadzaam om opleidingen te volgen die zijn opgenomen in de SSVV Gids. Op de kwaliteit van deze opleidingen wordt namelijk toezicht gehouden!