Wat bepaalt de bhv–organisatie?PrintPrint

De Arbowet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening.De bhv-organisatie omvat het beleggen en organiseren van de in de wet benoemde taken:
- Het verlenen van EHBO.
- Het beperken en het bestrijden van brand.
- Het beperken van de gevolgen van ongevallen.
- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

De organisatie van de bhv stoelt op twee belangrijke pijlers:
- De RI&E en de scenario’s van de rest-risico’s die zijn overgebleven na de te nemen maatregelen en
- De gebruiksvergunning, die in complexere organisaties meestal verplicht is.

Op basis van de RI&E en de gebruiksvergunning moet de inhoud, omvang en wijze van bedrijfshulpverlening worden bepaald.