Waarom specifieke aandacht voor jeugdigen (< 18 jaar) bij de RI&E?PrintPrint

Dit is verplicht omdat jeugdigen de specifieke gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden - als gevolg van een gebrek aan werkervaring - niet goed kunnen inschatten. Dit komt omdat jeugdigen nog niet beschikken over een volledige geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

Arbobesluit 1.36 nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.