Een werkgever met een hoog ziekteverzuim wil werknemers die hij in dienst neemt, medisch laten keuren. Mag dit?PrintPrint

Overeenkomstig de wet medische keuringen (WMK) zijn aanstellingskeuringen uitsluitend toegestaan, indien er voor het vervullen van de functie bijzondere eisen gesteld worden aan de medische geschiktheid van werknemers of sollicitanten. Indien werkgevers aanstellingskeuringen laten verrichten, mag alleen een geregistreerde bedrijfsarts deze keuringen uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat eerst op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie bepaald moet worden of er specifieke functie-risico’s zijn, waarvoor de werknemer medisch geschikt moet zijn. Voorbeelden: de buschauffeur en kraanmachinist moeten goed kunnen zien. De brandweerman moet over een goede longfunctie beschikken in verband met het gebruik van adembeschermingsapparatuur. Zo zal hij in verband met de hulpverlening ook over een goede fysieke conditie moeten beschikken.