Praktisch werken met VCA

01-01-2011, Siep Slager
Het VGM-projectplan/V&G-projectplan heeft tot doel het coördineren en vastleggen van veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gedurende het gehele bouw-/projectproces van... Lees meer »
01-04-2010, Siep Slager
Hoofdstuk 3 van de VCA-checklist 2008/5.1 stelt dat de medewerkers dienen te beschikken over de juiste vakkennis en kunde. In voorgaande hoofdstukken staat dat het onderkennen van... Lees meer »