Praktisch werken met VCA

LMRA: de laatste mogelijkheid om een onveilige handeling of ongeval te voorkomen
04-07-2019, S. Slager
Eigenlijk is de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) niets nieuws voor uitvoerende medewerkers en operationeel leidinggevenden. Een echte vakman zal immers toch al ‘eerst denken... Lees meer »
18-10-2016, Wilbert Timp
Nederland is een van de laatste landen in Europa waar een T-rijbewijs werd ingevoerd (juli 2015). De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs was het verbeteren... Lees meer »
15-10-2014, S. Slager
In dit artikel over praktisch werken met VCA, aandacht voor vraag 12.3: Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoekmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken... Lees meer »
11-11-2013, S. Slager
Na een risico-inventarisatie of risico-analyse moeten risico’s worden geëvalueerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld hoe groot de kans is dat de geconstateerde gevaren... Lees meer »
09-10-2013, S. Slager
Het voorkomen van incidenten door risicobeheersing met betrekking tot door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden, is het doel van hoofdstuk 2 van de VGM-checklist. Voor de... Lees meer »
10-07-2013, S. Slager
Hoofdstuk 2 van de VGM-checklist heeft als doel het voorkomen van incidenten door risicobeheersing met betrekking tot door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. ... Lees meer »
28-03-2013, S. Slager
Om risicovolle werkzaamheden of werk in een risicovolle omgeving uit te kunnen voeren, is meestal een werkvergunning nodig.  Veel bedrijven gebruiken een... Lees meer »
01-09-2012, S. Slager
Hoofdstuk 12 van de VCA-checklijst heeft als doel inzicht in actuele VGM-prestaties te geven en te leren van VGM-incidenten. In elk bedrijf of organisatie komen incidenten en... Lees meer »
01-06-2012, S. Slager
Effectief management is van vitaal belang voor een hoog niveau van veiligheid en gezondheid in organisaties. Leiderschap van het management legt het fundament waarop een goed VGM-... Lees meer »
01-04-2012, S. Slager
Hoofdstuk 8 van de VCA-checklist heeft als doel bedrijven tijdig afwijkingen van de werkpleksituaties, het werkgedrag en de handelingen van medewerkers te laten signaleren. Daarna... Lees meer »