Praktisch werken met VCA

20-04-2021, Siep Slager
Hoofdstuk 7 van de VCA-checklist heeft als doel het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplekcondities en gedrag en handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende... Lees meer »
De VCA-checklijst heeft als doel inzicht in actuele VGM-prestaties te geven en te leren van VGM-incidenten.
18-11-2019, Siep Slager
In elk bedrijf of organisatie komen incidenten en ongevallen voor. Het is nodig deze gevallen te melden, registreren en onderzoeken. Hoofdstuk 11 van de VCA-checklijst heeft... Lees meer »
LMRA: de laatste mogelijkheid om een onveilige handeling of ongeval te voorkomen
04-07-2019, Siep Slager
Eigenlijk is de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) niets nieuws voor uitvoerende medewerkers en operationeel leidinggevenden. Een echte vakman zal immers toch al ‘eerst denken... Lees meer »
18-10-2016, Wilbert Timp
Nederland is een van de laatste landen in Europa waar een T-rijbewijs werd ingevoerd (juli 2015). De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs was het verbeteren... Lees meer »
15-10-2014, Siep Slager
In dit artikel over praktisch werken met VCA, aandacht voor vraag 12.3: Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoekmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken... Lees meer »
09-10-2013, Siep Slager
Het voorkomen van incidenten door risicobeheersing met betrekking tot door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden, is het doel van hoofdstuk 2 van de VGM-checklist. Voor de... Lees meer »
10-07-2013, Siep Slager
Hoofdstuk 2 van de VGM-checklist heeft als doel het voorkomen van incidenten door risicobeheersing met betrekking tot door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. ... Lees meer »
28-03-2013, Siep Slager
Om risicovolle werkzaamheden of werk in een risicovolle omgeving uit te kunnen voeren, is meestal een werkvergunning nodig.  Veel bedrijven gebruiken een... Lees meer »
01-06-2012, Siep Slager
Effectief management is van vitaal belang voor een hoog niveau van veiligheid en gezondheid in organisaties. Leiderschap van het management legt het fundament waarop een goed VGM-... Lees meer »
01-01-2012, Siep Slager
Hoofdstuk 7 van de VCA-checklist heeft als doel dat bedrijven op een georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties. Het gaat dan met name om noodsituaties op... Lees meer »